De verschillende caverneprojecten, onder andere voor de opslag van aardgas en stikstof, betekenen een enorme impuls voor AkzoNobel. Om die reden is besloten om de productiecapaciteit uit te breiden op basis van een andere technologie op basis van elektriciteit. Het betekent dat AkzoNobel meer zout gaat produceren, maar dat hiervoor geen extra stoom nodig is. De energiehuishouding wordt gedifferentieerder en dat geeft het Zout als energie-intensief bedrijf extra ruimte. Qua innovatie en duurzaamheid timmert Zout hiermee nadrukkelijk aan de weg.  

 

Hergebruik

Op het vlak van duurzaamheid springt het hergebruik van het condensaatwater in het oog. De Zoutfabriek krijgt stoom van een warmtekrachtcentrale en stuurt hoogwaardig condensaatwater terug voor hergebruik als proceswater voor industrieel gebruik. Daarmee kan het verbruik aan drinkwater in processen worden beperkt.