Nee, dat is begrijpelijk. Het is de afkorting voor een duurzame en innovatieve manier om chloor te produceren. De afkorting staat voor Membraan Electrolyse Bedrijf, kortweg MEB. Die afkorting geeft aan hoe wij chloor maken. Je geleidt stroom door pekelwater (electrolyse) en daardoor scheid je NaCl (keukenzout) in chloor en loog. Speciale membranen zorgen ervoor dat die vloeistoffen niet weer met elkaar in aanraking komen.

Duurzaam uit oogpunt van energieverbruik (in vergelijking met oudere productiemethodes van chloor is het stroomverbruik 25% lager) en veiligheid.